SÜLEYMAN EFENDİ KİMDİR VE SÜLEYMANCILIK NEDİR?

“Süleyman Efendi, işaret buyurulan zattır"...

 

Bediüzzaman Said Nursi’yle ilgili olarak Yeni Asya Gazetesi’nde 31 Mayıs 1976 tarihinde Av. Abdurrahman Şeref Laç’la yapılan mülakattan iktibas edilmiştir.

Said Nursi'nin diliyle SÜLEYMAN EFENDİ KİMDİR? 

“Bizim bugün başlıca vazifemiz; iman’ı muhafazaya çalışmaktır. Bunu yapıyoruz. Biz tedrisat yapmıyoruz. İslam’ın esası maddi ve manevi kurtuluşun kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in okutulup öğretilmesi ve yalnız Türkiye’ye değil, bu yolla bütün dünyaya yayılması işini biraderim Süleyman Efendi ve O’nun tesis eylediği Kur’an Kursları yapıyor. Hem de çok kısa zamanda yapıyorlar. Eskiden 10-15 senede öğrenilen İslami ilimleri şimdi Kur’an Kursları 1-2 sene içinde öğretiyorlar. Alim yetiştiriyorlar. Fakih yetiştiriyorlar. Müfessir yetiştiriyorlar. Bu hal bir mucize-i kur’aniyyedir.

Bugünkü bu şaşılacak hal hakkında ben küçük yaşlarda iken; benim gözlerime doğru bir ışık çıkmış ve beni ikaz eylemek istemişti. O zaman her halde tekamül etmemiş olduğum için anlayamamışım. Şimdi anlıyorum, izah edeyim. Ben 16 yaşında iken Şirvan’dan Siirt’e gittim. Bir çok İslami ilimleri, Kur’an-ı Kerim’in mucizesi olarak çok kısa zamanda ve süratle tahsil eylemiş bulunuyordum Siirt’teki büyük müslüman alimlerle münazaraya girdim. Hepsini mağlup ettim. O büyük alimler hayret içinde kaldılar ve beni takdir eylediler. Ben bu halime çocukluk saikesi ile mağrur oldum. İşin esasını o zaman anlayamamışım. Halbuki bu hal bana bir işaretmiş. Sanki Rabbim bana demek istemiş ki:

 

“Ey Said, ileride bir zaman gelecek İslamiyet sıkışacak neşri Kur’an, neşri İslam için uzun seneler bulunmayacak. Bunları bir senede, iki senede öğrenmek ve öğretmek ihtiyacı hasıl olacak. İşte o zaman nasıl ki, şimdi sen; kısa bir zamanda büyük alimlerle münazaraya tutuşacak kadar ilim kudreti iktisap ettin. Seninkinden çok daha kısa zamanlarda, İslam alimleri yetişecek ve ehl-i küfür ile mücadele edecek sevgili kullarım ortaya çıkacak.”

 

Ben o zaman bu işareti anlayamamışım. Ama şimdi hakikat tezahür etmiş bulunuyor. Biraderim Süleyman Efendi işaret buyurulan zattır. Büyük tedris işi ile meşgul oluyor. O’nun Kur’an Kursları; Neşri Kur’an ve Neşri İslam’ı bütün dünyayı hayretlere gark edecek çok kısa zamanda başarıyor.”

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !